Regulamin konkursu – InstaKonkurs na wakacyjne ujęcia!

Regulamin konkursu „WAKACYJNE UJĘCIA”:

 1. Organizatorem Konkursu jest Empik e-commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu Instagram.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2015 i trwa do 30 sierpnia 2015 roku, do godziny 23:59.
 4. W konkursie może uczestniczyć każda osoba zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie w czasie trwania konkursu zdjęcia na serwisie Instagram, opisanego tagami: #konkursempikfoto @empikfoto. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 7. Tematyka zdjęć: wakacyjne ujęcia. Jury oceniać będzie przesłane zdjęcia oraz pomysłowość autorów.
 8. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęcia na http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk, http://www.facebook.com/empikfotopl oraz http://instagram.com/empikfoto.
 9. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych do konkursu zdjęć.
 10. W terminie nie później niż do 3 września jury wyłoni laureatów 3 nagród głównych oraz 6 wyróżnień. Dodatkowo, autor zdjęcia z największą ilością głosów (kliknięć „lubię to”) użytkowników Instagrama otrzyma Nagrodę Publiczności.
 11. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce: kod na zakupy na empikfoto.pl o wartości 150 zł

II miejsce: kod na zakupy na empikfoto.pl o wartości 100 zł

III miejsce: kod na zakupy na empikfoto.pl o wartości 50 zł

Wyróżnienia: 6 x pakiet 10 InstaFot

Nagroda publiczności: kod na zakupy na empikfoto.pl o wartości 50 zł

12.Prace wybrane przez Jury zostaną opublikowane na stronach: http://empikfoto.pl, https://blog.empikfoto.sk, http://www.facebook.com/empikfotopl oraz http://instagram.com/empikfoto w dniu ogłoszenia wyników.

13.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż 3 września 2015 roku.

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w komentarzu na Instagramie, do ich zwycięskiego zdjęcia – napisanym przez użytkownika @empikfoto.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie na wskazany przez organizatora adres email swoich danych (adres email) niezbędnych do wysyłki nagród.
 3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu.
 5. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://blog.empikfoto.sk