🎓Najlepšie školské suveníry až do -50%
X

Reklamácia/ Vrátenie penňazí

Ak chcete poslať sťažnosť, pozrite sa ako na to:

 

Dodanie/ Problém

Dodanie do domu

Kvalita-  fotky sú príliš tmavé, svetlé, prehnane farebné( napr. červené tváre/ zelené atď.), fotky nie sú zaostrené a pod..

Objednávku čím skôr pošlite naspäť do nášho centrálneho laboratória. 

Pokazený produkt- škvrny, poškrabaný, roztrhaný a pod..

 

Pošlite sťažnosť aj s popisom a fotkou pokazeného produktu v správe na  e-mailovú  adresu: [email protected]

V odpovedi vám  pošleme informáciu, či poslané  fotky stačia na shválenie reklamácii a o prebehu ďalších krokov..

V balíčku nic není

Napište na adresu: [email protected]  

 

Viac produktov v baleni ako v objednavke/   produkty navyše, produkty objednane  iným zakaznikom.

Napište na adresu: [email protected] 

 

Ak je vaša reklamácia akceptovaná, vrátime vám peniaze za poštovné. Vo reklamačnom formulári pridatej informáciu o tom, aké boli náklady súvisiace s odoslaním zásielky a na aký účet máme odoslať peniaze. Pošli nám číslo účtu a svoje údaje-

 

V prípade, že údaje nebudú uvedené v reklamačnom formulári, ktorý si odoslal poštou, pošli nám ich emailom. V správe napíš aj číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka a pošli na [email protected] 

 

Zásielky určené na vrátenie nutne odošlite do nášho centrálneho laboratória.

 

Náklady v prípade odmietnutia reklamácie sú na strane klienta.

 

Adresa Centrálného  Laboratória:

 Laboratorium Centralne,

Ul. Olimpijska 16,

96-500 Sochaczew

Empik nevyužíva mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a vymáhania nárokov so zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi. Dohľad nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá je príslušná pre vybavovanie mimosúdnych sťažností. Spotrebitelia môžu vždy využiť mimosúdne riešenie sporov v rámci Slovenskej obchodnej inšpekcie dostupné na adrese:  https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Vo veci svojich práv, ako aj vo veci sporu medzi ním a spoločnosťou Empik má spotrebiteľ možnosť požiadať o bezplatnú pomoc okresného (mestského) ochrancu práv spotrebiteľov alebo občianske organizácie, ktorých úlohou uvedenou v stanovách je okrem iného ochrana práv spotrebiteľov (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov alebo dTest). Informácie pre spotrebiteľov vrátane informácií o možnosti poskytnutia pomoci sú k dispozícii aj na internetovej stránke prednostu Úradu pre ochranu spotrebiteľov: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), prípadne na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie ( https://www.soi.sk/sk/najcastejsie-otazky/reklamacie.soi ).