🎓Najlepšie školské suveníry až do -50%
X

Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebitelia máte právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote do14

dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od ukončenia zmluvy vyprší po čase 14 dní odo dňa kúpy výrobku alebo v prípade, že Vami uvedená tretia strana (s výnimkou dopra vcu) prebrala výrobok alebo od dátumu prevzatia poslednej súčiastky realizovaného obchodu  – v prípade, že objednávka má niekoľko súčiastok.

Ak chcete využiť právo odstúpenia od zmluvy, musíte nás kontaktovať na .

Empik Foto Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (00-017), na ul. Marszałkowskej 104/122.
O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy musíte informovať jednoznačným vyhlásením.

 

Môžete využiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy, ale nie je to nutné. Vzor formulára môžete stiahnuť zo stránky  empikfoto.sk - stahnit>

Aby ste dodržali lehoty odstúpenia od zmluvy stačí, ak pošlete informáciu o využití vám príslušného práva odstúpiť od zmluvy pred koncom vypršania možnosti odstúpenia od zmluvy.

 

Účinky odstúpenia od zmluvy

 

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Vám všetky Vami uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie veci, ihneď vrátime. V každom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, v ktorý ste nás informovali o rozhodnuti využitia nároku na odstúpenie od tejto zmluvy. Vrátenie peňazí  sa vykoná tou istou cestou ako uhradenie pri prvej platbe, s výnimkou, keby ste výrazne nesúhlasili s týmto riešením. V žiadnom prípade však nie ste zaťažení žiadnym poplatkom z dôvodu vrátenia peňazí.

S vrátením peňazí môžeme počkať dovtedy, kým prijmeme tovar alebo doklad, ktorý potvrdí, že veci boli odoslané. Zaleží to od toho, ktorá z dvoch možností sa uskutoční ako prvá. 

Prosíme o odoslanie alebo odovzdanie tovaru ihneď, každopádne nie neskôr ako do 14 dní odo dňa, v ktorom ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota nevyprší v prípade, ak tovar pošlete pred uplynutím 14 dní. Informácia o tom, kam tovar poslať, je dostupná na internetovej stránke empikfoto.pl

Ste zodpovedný za priame náklady spojené s vrátením tovaru. Ste zodpovedný len za prípadnú zníženú hodnotu tovaru, ktorá vyplýva zo spotreby veci a zmien od momentu kúpy. Ak výrobok odošlete v stave, ktorý je odlišný od stavu funkčnosti, keď bol výrobok nový, ste za to zodpovední.

 

Právo odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi neprináleží v súvislosti so zmluvou:

1)     o poskytovaní služieb, v prípade že podnikateľ plne poskytol službu s výrazným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začiatkom poskytovania služby, že po splnení služieb podnikateľa prestáva mať právo na odstúpenie od zmluvy;

 

2)    v ktorej predmetom poskytovania služieb je vec ktorá nebola prerobená alebo vyhotovená podla špecifikácií spotrebiteľa alebo spĺňajúca jeho individuálne potreby;

3)      v ktorej je predmetom poskytovania služieb vec dodaná v uzavretom obale, ktorú po otvorení balenia nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo z hygienických dôvodov, v prípade, že balenie bolo otvorené až po dodaní;

4)      v ktorej predmetom poskytovania služieb sú zvukové nahrávky alebo vizuálne softvéry na počítač dodávané v uzavretom obale,  ktoré bolo otvorené až po dodaní;

5)      o dodaní denníkov, periodík a časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;

6)      o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nebol zapísaný na fyzickom nosiči,

v prípade že poskytovanie služieb sa začalo s výrazným súhlasom spotrebiteľa pred vypršaním lehoty príslušnej na nárok na odstúpenie od zmluvy a po poskytnutí  informácie od podnikateľa o vypršaní práva na odstúpenie od zmluvy.

 

„Upozorňujeme, že klient má pravo využiť pomoc regionálneho a komunálneho ombudsmana pre spotrebiteľov, oblastných inšpektorátov z obchodnej inšpekcie alebo jednej zo spoločenských organizácií, v ktorej štatutárnych úlohách sa nachádza

ochrana spotrebiteľov napr. Federácia Spotrebiteľov. Detailné informácie o

mimosúdnych spôsoboch riešenia sťažností na uplatňovanie nárokov sú dostupné v sídlach alebo na internetových stránkach ombudsmana pre spotrebiteľov, oblastných inšpektorátov  z obchodnej inšpekcie, alebo príslušných spoločenských organizácií. Nájdete ich aj na adresách dostupných na stránke Úradov pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Internetový portál o uplatňovaní nárokov spotrebiteľov proti podnikateľom na úrovni európskej únie je dostupný pod adresou   http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E mailová adresa internetového obchodu, ktorú musíte uviesť, je:[email protected] ”