Ochrana osobných údajov na internetovom obchode empikfoto.sk

 1. Spracovanie osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytili vzhľadom na registračné podmienky a podmienky užívania internetového obchodu empikfoto.pl, sú spracované spoločnosťou Empik S.A. so sídlom vo Varšave pri ul. Marszałkowskiej 116/122.

 

Administrátorom osobných údajov je EMPIK S.A. so sídlom vo Varšave  (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, zapísaná do Národného súdneho registra , ktorý vedie okresný súd pre mesto Varšava vo Varšave, XII Obchodného Oddelenia okresného súdu pod číslom KRS 636785, DIČ: 5260207427, IČO 011518197, so základným imaním vo výške  275 388 578,00 zł, zaplateným v celku.

V súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov

(text.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 zo zm.).

 

Osobné údaje, ktoré nám odovzdáš, najmä meno, priezvisko, adresu, ekektronickú adresu a mobilné číslo, spracujeme na rôzne účely:

 

 1. V rozsahu nevyhnutnom na nadviazanie, tvorbu obsahu, zmien, ukončenia a správnej realizácie služieb poskytovaných elektronickou cestou a realizáciu tvojich objednávok;

2.Za účelom vybavenia objednávok, ktoré si zadal, na výrobky, ktoré sa nachádzajú na sklade Internetového Obchodu empikfoto.sk;

 1. Za účelom riešenia reklamácií, ktoré si zadal a vrátenia služieb v prípade odstúpenia od zmluvy (vrátenia tovaru);
 2. V prípade, že súhlasíš s prijímaním marketingových informácií od nás, vrátane obchodných informácií poslaných elektronicky, budú tvoje osobné údaje spracované za účelom poskytovania informácií o našom obchode, ponuke a akciách, ale aj informácií, ktoré sa týkajú výrobkov a služieb firiem, ktoré s nami spolupracujú (s naším súhlasom a oficiálnym povolením).

 

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale v prípade nesúhlasu na spracovanie osobných údajov môžete prísť o nárok na poskytovanie služby elektronicky a o možnosť kúpy výrobkov z nášho Internetového Obchodu empikfoto.sk.

 

Ak nám osobné údaje zveríte, získate nárok na vyžiadanie ich aktualizácie a taktiež nárok na žiadosť o ich odstránenie. Osobné údaje, ktoré ste uviedli v Zákaznickom Konte, môžete dobrovoľne upraviť a odstrániť (záložka „Tvoje konto”). Môžete nás aj požiadať o odstránenie celého konta zákazníka zaslaním príslušnej žiadosti na e-mailovú adresu: centrum.wsparcia@empik.com z e-mailovej adresy, z ktorej ste sa registrovali v našom Internetovom Obchode empikfoto.pl. V prípade, že už nechcete dostávať newsletter, môžete to vybaviť sami (záložka „Tvoje konto”, odkaz „Tvoje údaje”), kontaktuj nás v Centre Podpory Zákazníkov zo elektronickej adresy, z ktorej si sa registroval v našom Internetovom Obchode empikfoto.pl. Informácie o tom, ako zrušiť newsletter sú dostupné aj v každom jednom newsletter-i.

 

2.Bezpečnostné pravidlá

 

Empik S.A. zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, ktoré majú úlohu zabrániť neoprávnenému spracovaniu údajov.

Zabraňujú ich prípadnej strate, zničeniu a poškodeniu. Okrem toho sa snažíme, aby boli všetky informácie

 1. spracované správne a v súlade zo zákonom,
 2. získavané len na špeciálne účely a aby neboli spracované spôsobom, ktorý by nebol pre tieto účely vhodný
 3. primerané, zodpovedné a nie redundantné,
 1. presné a aktuálne,
 2. nie sú spracované dlhšie ako je nutné
 3. spracované v súlade s príslušným subjektom (ktorých sa tykajú) v práve, vrátanie práva na zdieľanie,
 4. bezpečne uschované,
 5. nie sú presúvané bez zodpovednej ochrany.

 

Zapamätaj si,že tvoj nick, ale aj e-mailová adresa uvedená ako verejná bude dostupná pre všetkých používateľov Internetového Obchodu empikfoto.sk. V prípade, že nechceš uverejniť svoje osobné údaje neobmedzenému okruhu ľudí, neukladaj ich ako verejné.

 

Pre vlastnú bezpečnosť si zamatäj:

 

 1. Pri ukladaní prihlasovacieho mena si vyber heslo ťažké na odadnutie. 8-písmenové, alfanumerické heslo pre konto Zákazníka znemožní jednoduché odhadnutie hesla tretími osobami. Odporúčame použiť číslice a znaky a okrem toho veľké a malé písmená;
 2. odhlás sa zo stránky empikfoto.pl po skončení návštevy (skončenom nákupe,písaniu sprav na fórum atď.). Zatvorené okno vyhľadávača neznamená, že ste sa odhlásili zo stránky empikfoto.pl. Odhlásenie zo stránky empikfoto.sk je možné až po stlačení „Odhlásiť sa”, ktoré nájdete v pravom hornom rohu stránky;
 1. Prihlasovacie údaje a heslo v Zakazníckom Konte nezverejňujte, hlavne neposkytujte osobné údaje (prihlasovacie meno, heslo) akýmkoľvek tretím stranám;
 2. používajte antyvírové softvéry, systematicky skenujte disky pre vyhľadávanie vírusov;
 3. používajte stránku a Internetový obchod empikfoto.pl výlučne prostredníctvom dôveryhodných počítačov, na ktorých sú inštalované jedine dôveryhodné softvéry.

Používanie cudzích počítačov zvyšuje riziko prevzatia prihlasovacích údajov, hesla, alebo ostatných údajov, ktoré ste použili;

 1. v prípade, že používate stránku a Internetový Obchod empikfoto.sk z cudzieho počítača, napríklad v internetových kaviarňach, neukladajte údaje na počítači a odstráňte históriu z prehľadávaných stránok. Uložené údaje môže využiť osoba, ktorá sa stane používateľom počítača po vás.

 

3.Technické informácie

 

Technické informácie– súbory cookies

 

Pri používaní Internetového Obchodu empikfoto.sk na Tvojom koncovom zariadení

 (počítači, smartfóne, tablete atď.) sa zapisujú malé  (hlavne textové)  súbory, v ktorých sa nachádzajú informácie potrebné pre pravidelné používanie Internetového Obchodu   empikfoto.sk. Sú to súbory cookies. Vďaka zapisovaniu týchto súborov v tvojom zariadení je možné okrem iného uložiť prihlasovacie údaje,vďaka čomu nemusíte vždy zapisovať prihlasovacie údaje a heslá, zapisujú sa tovary, ktoré si zvolil do svojho košíka,

alebo stránka prispôsobuje svoj obsah tvojim záujmom. Vďaka súborom cookies je možne zhromažďovať štatistické údaje internetového Obchodu empikfoto.sk, čo nám umožňuje meniť stránky Obchodu podľa preferencií našich Klientov.

Súbory cookies neobsahujú dáta, ktoré umožňujú idetnifikáciu používateľov, nie je možné na ich základe  určiť totožnosť . Tieto súbory vôbec nie sú nebezpečné pre vaše zariadenia a nemajú vplyv na zmeny v nastaveniach softvéru, ktorý je na zariadení inštalovaný. Pozrieť si obsah týchto súborov je možný jedine cez server, ktorý ich vytvoril.

 

Pri návšteve na portáli Internetového Obchodu empikfoto.sk používame dva druhy súborov cookies: „session cookies“ a tzv. funkčné cookies. Session cookies sú dočasné súbory, ktoré sú prechovávané na Tvojom zariadení až do času odhlásenia z Internetového Obchodu

empikfoto.sk, alebo zatvorenia prehľadávača. Stále úbory sú prechovávané na Tvojom zariadení na obmedzený čas, ktorý je určený v parametroch súborov, alebo do momentu, kým ich odstrániš.

 

Aké súbory cookies využívame?

 

 1. Súbory nutné pre správne fungovanie stránky - umožňujú správne fungovanie Internetového Obchodu empikfoto.sk, prihlasovanie do obchodu, navigovanie po obchode, kúpu a sťahovanie kúpených súborov z obchodu. Bez toho, aby sa v tvojom zariadení uložili, použivanie obchodu nie je možné;
 2. Súbory zodpovedné za bezpečnosť platieb, ktoré sa hradia v rámci Internetového Obchodu. V prípade, že súbory budú pri platbe chýbať, bezpečná platba nie je možná.
 3. Štatistické súbory umožňujú hromaždenie štatistických informácií, ktoré používame na to, aby sme vedeli rozvíjať náš obchod
 4. Funkčné súbory umožnia zapamätanie tvojich nastavení a preferencií. Vďaka uložení týchto súborov na Tvojom zariadení nemusíš zakaždým písať prihlasovacie údaje a hesla, zapamätajú sa aj výrobky prispôsobené tvojim záujmom.;
 5. Reklamné súbory umožňujú prijímanie personalizovanej reklamy. Tieto súbory môžu byť využívané cez Obchod alebo môžu spolupracovať zo subjektmi, ktoré poskytujú reklamné služby. Vďaka tomu sa ti môže zobraziť reklama prispôsobená Tvojim záľubám a kapacita zobrazeia reklamy môže byť limitovaná, vďaka čomu budú reklamy nenápadné atď.
 6. Súbory sociálnych sietí – umožňujú integrovanie sociálnych sieti (okrem iného Facebook,

Google+, Pinterest),ktorých si používateľom.

 

 

Čo urobiť, ak nechceš súhlasiť s tým, aby boli súbory cookies uložené v Tvojom zariadení?

 

Najčastejšie predvolené nastavenia prehliadača umožňujú uloženie cookies. V prípade, že s tým nesúhlasíš, musíš zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača. Zmena môže znamenať, že sa súbory cookies prestanú ukladať v Tvojom zariadení, alebo musíš zakaždým súhlasiť s informáciou o uložení súboru v Tvojom zariadení. Môžeš aj po každej návšteve na stránke Obchodu odstrániť súbory cookies zo svojho zariadenia. Detailné informácie o možnositach a spôsoboch spracovania súborov cookies sú dostupné v nastaveniach: v záložke"Pomoc" Tvojho internetového prehliadača. Musíš si však pamätať, že obmedzenia v použití cookies môžu mať zlý vplyv na používanie alebo môžu celkovo znemožniť použivanie Obchodu.

 

Nastavenia prehliadača Tvojho zriadenia umožňujú uloženie súborov, čo znamená, že súhlasíš, aby boli v tvojom zariadení uložené tieto súbory.

 

Ďalšie technické informácie

 

Používame aj geolokalizáciu, ktorá nám dovoľuje zistiť, z ktorého (kontinentu, štátu,

okresu a obce) objednávaš svoj tovar.

 

Používame najnovšie technológie a špeciálne procedúry ochrany osobných údajov.

Využívame moderné mechanizmy ochrany posúvania údajov, hlavne kryptovane spojenia.

Tvoje osobne údaje sa nachádzajú v databáze, v ktorá využíva technické prostriedky a organizačne systémy, ktoré ochraňujú vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecnými záväznými predpismi týkajúcich sa spracovania osobných údajov, okrem iného vo výnose ministra vnútra a správy zo dňa 29 apríla 2004 o spracovaní osobných údajov a technických a organizačných podmienok, ktorým by mali byť podriadené zariadenia a informačné systémy využívané na spracovanie osobných údajov (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Prístup k databáze majú len tí, ktorí majú povolenie udelené administrátorom.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Z ohľadu na neustály vývoj a postup techniky sa podmienky, ktoré sa nachádzajú v tomto dokumente, môžu meniť. O zmenách v tomto dokumente budeme informovať so zodpovednou časovou rezervou, ale nie neskôr ako 7 dní pred ich platnosťou, pomocou zverejnenia nového obsahu tohto dokumentu na internetovej stránke empikfoto.sk/politika-ochrany-soukromi.